Projekty

UCHO24

"Spiklenecké teorie mne nezajímají, zajímá mne jen praxe spiklenců!," říká PhDr. Zdeněk Zbořil, patron  projektu. Internetový portál Ucho24.cz reflektuje zcela svobodnou, nezávislou a necenzurovanou formou glos, názorů, komentářů a polemik jak domácí celospolečenskou náladu, tak dění na současné politické a mediální scéně jak v  České republice, tak i ve světě.

http://www.ucho24.cz/


FOTBALMÁNIE

Fotbalmánie je dětská sportovní  akce zaměřená na podporu sportovních aktivit dětí z dětských domovů.  Akce se koná pravidelně již od roku 2008 ve sportovním areálu na smíchovském břehu Vltavy.
Cílem akce je nabídnout dětem sport, zábavu a především je zaujmout pro sportovní aktivity i do budoucna.


http://fotbalmanie.cz/

ČESKÉ RAGBY

Televizní magazín České ragby je pravidelný týdeník, který vysílá Česká televize (ČT Sport) od roku 2008. V každém pořadu jsou krátké příspěvky z ragbyového dění u nás, příspěvky z domácí extraligy, reprezentace, minulost a současnost českých a moravských klubů, velké postavy českého ragby, čeští hráči v cizině. Nedílnou součástí celého projektu je propagace tohoto sportu v ČR. Celý magazín je koncipován na podporu českého sportu a též jako součást prevence dětí proti drogám a násilí.


http://ceskeragby.cz/

Oáza klidu

Významným projektem EUROVIZE o.p.s. byla podpora úspěšné realizace Sociálního zařízení OÁZA KLIDU, které působí v Karlovarském kraji.
V rámci tohoto projektu bylo naší snahou shromáždit nezbytné finanční prostředky k dokončení tohoto zařízení, jehož náplní je ošetřovatelská a pečovatelská péče o seniory. EUROVIZE o.p.s. zorganizovala veřejnou sbírku ve prospěch tohoto zařízení. Sbírka bude mít podporu televize PRIMA a regionálních deníků.

Záštitu nad tímto projektem převzal poslanec PČR za kraj Karlovarský pan Luboš Suk.


CZECH-GATE

Projekt specifického internetového portálu "CZECH-GATE", který přispívá k osvěte o památkách UNESCO v České republice, ale zároveň aktivně napomáhá záchraně těchto výjimečných památek a k propagaci kultury jako takové.

Stěžejní myšlenkou je postupně zpracovat panoramatickými interaktivními pohledy, doplňkovými textovými a obrazovými informacemi české památky UNESCO, ale zároveň aktivně podpořit jejich záchranu a zacování historického odkazu naší minulosti.

Mediální podporu projektu vyjádřil za společnost Ringier, a.s. generální ředitel pan Tomáš Böhm a za televizi PRIMA generální ředitel pan Martin Dvořák.
Projekt vzniká za přímé podpory Ministerstva kultury ČR.

http://www.czechunesco.cz


EUROPROJEKT

Cílem významného projektu EUROPROJEKT je přiblížit občanům České republiky prostřednictvím publicistických televizních pořadů náročnou práci zákonodárců a zástupců všech parlamentních stran.

Forma zpracování jednotlivých pořadů je interaktivní a reflektuje otázky a názory zástupců parlamentních stran a občanů České republiky.

Domníváme se, že tento projekt přispěje k lepší informovanosti občanů ČR o aktuálních otázkách týkajících se fungování nejen Parlamentu České republiky, ale také Evropského parlamentu.   

Vyjádření k článku na severu Centra pro nezávislou žurnalistiku ze dne 5. 11. 2015