Statutární orgán - ředitel:   Radka Škarková
předseda správní rady:   
  Ing.Radomír Pekárek
člen správní rady:   Kateřina Zemanová

člen správní rady:                    Petr Zeman

Za obecně prospěšnou společnost je oprávněn jednat a podepisovat ředitel samostatně.

Podepisování za obecně prospěšnou společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu obecně prospěšné společnosti připojí ředitel svůj podpis.

zakladatel: Jana Tesárková